FANDOM


Lojerat Edit

Lojera eshte nje term qe se shumti ne boten e internetit perdoret per te treguar dicka argetuese e zbavitese.Lojerat mund te luhen vetem ose bashke me shoket .Termi lojera perdoret pergjithesisht perdoret ne internet.Lojerat fale zhvillimit te larte te informatikes u rimodeluan dhe numri i tyre u shtua. .

Llojet e lojrave Edit

Disa prej llojeve te lojrave jane : video lojrerat ,lojerat olimpike , lojerat ne natyre,lojerat fizike,lojerat vizuale,lojerat logjike etj.

Format e lojrave Edit

Ne pergjithesi lojrat ato ne internet mund te luhen ne :tablet,telefon,kompjuter,laptop,Ipad,gjithashtu edhe ne Ipod.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.